Teamsamenstelling

 

Alle kinderen worden ingedeeld in een team. Nieuwe leden die enkel trainen en nog geen competitie spelen, worden vaak het eerste half jaar bij vriendjes of vriendinnetjes in het team geplaatst. Zodra de nieuwe leden competitie gaan spelen, gelden ook voor deze leden de beoordelingscriteria die gehanteerd worden binnen onze vereniging, waardoor het kan voorkomen dat de nieuwe leden in een ander team geplaatst worden.

Alle mini’s worden in de regel twee keer per jaar beoordeeld (aansluitend bij de competitie). Bij het samenstellen van de teams wordt gekeken naar verschillende aspecten. Vanuit Nevobo dient gekeken te worden naar de leeftijd van de spelers en het bijbehorende spelniveau. Vanuit de vereniging wordt gekeken naar motivatie, spelinzet en spelniveau. Er wordt beoogd een evenwichtige verdeling te maken van het aantal kinderen over de teams.

De beoordeling gebeurt in oktober/november en in maart/april. Op basis van deze beoordeling:

  • kunnen kinderen doorstromen naar een hoger niveau;
  • wordt het aantal teams voor de 1e/2e helft van de competitie aan de Nevobo opgegeven;
  • worden de teams samengesteld.
     

Gestreefd wordt om kinderen zo veel mogelijk te laten trainen met leeftijdgenoten en op hetzelfde spelniveau. Dit betekent dat de samenstelling van de miniteams kunnen veranderen. De communicatie betreffende de teamsamenstelling gebeurt op een zorgvuldige manier. De kinderen worden voor de start van de nieuwe competitie op de hoogte gebracht van de nieuwe teamsamenstelling.