Algemene Ledenvergadering

Geschreven op 19 mei 2022.
Wil jij als lid of ouder van een jeugdlid je stem laten horen? Je bent meer dan welkom! De inloop is vanaf 19:30 uur en we starten om 20:00 uur, gewoon in de kantine van de Citadel. Benieuwd naar de agenda? Die is te vinden in je mailbox en hangt op verschillende plekken in de sporthal. Tot dan! 

 

Bezoekers DAC Volleybal Dedemsvaart

Geschreven op 03 november 2021.

Volleyballers,

Dinsdag 2 november is er weer een persconferentie geweest met helaas nieuwe aangescherpte Corona maatregelen. Eén van de punten hieruit is dat er een Corona toegangsbewijs nodig is bij sportwedstrijden, voor zowel spelers/speelsters als publiek (vanaf 18 jaar).

Wij gaan er vanuit dat iedereen de nieuwe regels in acht neemt, zowel onze gasten als eigen leden.

Wij willen dan ook op voorhand al vragen wanneer iemand die niet over een Corona toegangsbewijs beschikt niet naar onze sporthal komt. Deze kan bestaan uit; 

* Corona test, niet ouder dan 24 uur

* Bewijs van immuniteit.

* Bewijs van vaccinatie.

Nieuwsbrief september 2020

Geschreven op 19 september 2020.

Dit is de eerste nieuwsbrief van een nieuw seizoen. Een seizoen wat hopelijk weer regulier in het teken van volleybal gaat staan.

Ik hoop dat we na een welverdiende zomervakantie ons weer volledig kunnen richten op een sportief en gezellig volleybalseizoen, zonder een terugval op gezondheidsrisico’s en verdere beperkingen waar we afgelopen seizoen al meer dan voldoende last van hebben gehad.

Om goed voorbereid de start van het nieuwe seizoen tegemoet te treden, zijn er helaas nog flink wat regels en protocollen waar wij ons aan moeten houden.

Zaterdag 26 september a.s. gaan we van start in de Citadel. Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen wij maximaal 100 mensen in de sporthal tegelijk onderbrengen. Dit vraagt de nodige aanpassingen. Hierop hebben wij onderstaand protocol gemaakt i.s.m. de NeVoBo en NOC-NSF.

 

 • Er is geen publiek welkom in de sporthal en de tribune is afgesloten.
 • Alle spelers/speelsters moeten zich thuis omkleden en in sporttenue naar de Citadel komen.
 • De kleedkamers zijn afgesloten voor gebruik.
 • De mini’s hebben hun eigen nieuwsbrief omtrent regels en kaders reeds ontvangen.
 • Bij binnenkomst de handen desinfecteren.
 • Teams mogen maximaal 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd de sporthal betreden.
 • Ouders/verzorgers van bezoekende verenigingen kunnen plaats nemen in de kantine en, als de techniek meewerkt, de wedstrijden via een livestream volgen.
 • Het wedstrijdformulier moet vóór de wedstrijd digitaal ingevuld zijn.
 • Eten en drinken in de sporthal is niet toegestaan, m.u.v. de waterbidons tijdens de wedstrijd.
 • Bij binnenkomst in de sporthal zijn looproutes geplaatst welke verplicht zijn om te volgen.
 • De centrale hal is geen wachtruimte.
 • De kantine is open maar ook daar gelden regels die duidelijk vermeld staan bij binnenkomst.
 • Per wedstrijd zijn maximaal 2 scheidsrechters en 1 teller.
 • Elk team krijgt een eigen wachtruimte waarin gewacht moet worden wanneer het speelveld nog niet vrij is.
 • De 1,5 meter regel dient te allen tijden gevolgd te worden.
 • Er is een corona-coördinator aangesteld door de vereniging. Bij vragen/onduidelijkheden is Cerise Aalberts het aanspreekpunt, te bereiken op 06-50859785 / aalbertscerise@gmail.com
 • De zaalwachten hebben een coördinerende rol en wij vragen dan ook een actieve rol van hen. Wanneer regels niet nageleefd worden door spelers en/of staf dan mag daar op gereageerd worden.Let op : Wij gaan als leden NIET handhaven. Daar zijn we niet voor opgeleid en past ook niet binnen een vereniging. Wel kunnen we mensen gezamenlijk wijzen op de regels.
 • Vermijd high fives, yellen en handen schudden. Dit kan door de scheidsrechters worden bestraft.
 • Vermijd drukte en vertrek ná de wedstrijd z.s.m. Dit geldt voor spelers/staf en andere vrijwilligers.
 • We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid om de regels na te leven.
 • Bij klachten zoals keelpijn, hoesten, neusverkoudheid e.d. verzoeken wij jullie met klem thuis te blijven.

 

Ondanks alle regelgeving en beperkingen hoop ik toch op een prachtige start van het volleybalseizoen in Dedemsvaart en gaan we ons best doen om er een mooi en sportief seizoen van te maken.

 

Namens het bestuur,

Winfred Voorstok, voorzitter.

Nieuwsbrief – Mei 2020 Deel I

Geschreven op 25 mei 2020.

Afgelopen weken is er veel overleg gevoerd binnen het bestuur over hoe en wanneer er weer een start gemaakt zou kunnen worden met onze favoriete sport, te weten volleybal. Ook heeft er een inventarisatie plaatsgevonden wbt de animo hierover binnen onze jeugdteams en trainers.

Naar aanleiding van de bestuursvergadering van dinsdag 19 mei j.l. en de uitkomsten van de inventarisatie kan ik jullie mededelen dat we een start gaan maken!

Zoals jullie allen weten is gebruik maken van de zaal nog geen optie maar is sporten in de buitenlucht in groepsverband inmiddels wel mogelijk. Daarom hebben wij gemeend om de beachvolleybalvelden die naast de sporthal liggen hiervoor in te gaan zetten.

Deze stap vraagt het nodige aan organisatie en coördinatie, aangezien de richtlijnen vanuit het RIVM gevolgd moeten worden en de protocollen vanuit de NEVOBO zoveel mogelijk toegepast moeten worden.
Ook vraagt deze stap het nodige van onze (jeugd)leden ten aanzien van gedrag, verantwoordelijkheid en hygiëne.

Wij vertrouwen als bestuur hierop dat de uitvoering hiervan gewaarborgd gaat worden!

In onderstaand schema is af te lezen welke teams op welk tijdstip verwacht worden op de beachvelden.

Alle teams trainen onder begeleiding van de nieuwe trainers naar aanleiding van de teamindeling voor seizoen 2020-2021.

 • Onze mini leden nemen geen deel hieraan, voor hen is het seizoen al afgesloten en dit is breed gecommuniceerd.
 • Voor onze seniorenteams komt er ook een mogelijkheid tot deelname hieraan. Hierover meer in onderstaande tekst.

 

Nieuwsbrief – Mei 2020 Deel II

Geschreven op 24 mei 2020.

Regels en omgangsvormen Beach volleybal

 

Om bovenstaande mogelijk te maken zijn er helaas tal van regels nodig om te kunnen voldoen aan de RIVM richtlijnen én om de veiligheid van onze leden te waarborgen. Toch is het de enige manier om weer een start te kunnen maken met volleybal in deze zeer bijzondere tijd.

 

 1. We starten maandag 25 mei 2020  a.s. volgens bovenstaand schema.  Einddatum van de laatste training is uiterlijk vrijdag 3 juli 2020.
 2. Alleen de jeugdleden van de desbetreffende team zijn welkom op de beachvelden. Uiteraard is halen en brengen prima maar ouders/verzorgers zijn helaas niet welkom op de velden zelf.
 3. Elk team traint onder de begeleiding van een trainer. De trainer heeft een verantwoordelijke taak en is in the lead de gehele training.
 4. Geen trainer betekent geen training. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk de situatie dekkend te houden maar mocht er door omstandigheden geen trainer beschikbaar zijn op een avond dan vervalt de desbetreffende training.
 5. Het eerst genoemde team op de avond zet de velden samen met de trainer op. Het laatst genoemde team ruimt de velden samen met de trainer op.
 6. Elk jeugdlid en trainer komt in sportkleding naar de beachvelden. Omkleden/douchen/wc gebruik zijn niet mogelijk.
 7. Elk jeugdlid en trainer neemt zelf een gevulde drinkwaterfles mee aangezien er geen voorzieningen aanwezig zijn.
 8. Neem geen waardevolle spullen mee.
 9.  Wanneer je verkouden of grieperig bent, je niet fit voelt, dan blijf je thuis. Ook als huisgenoten klachten hebben dan neem je niet deel.
 10. Elk jeugdlid en trainer desinfecteert zijn/haar handen bij binnenkomst op de beachvelden.
 11. Er vindt geen fysiek contact plaats tussen leden onderling en trainer. Dus handjeklap, highfives e.d. zijn niet toegestaan.
 12. Beperk het contact met de palen en netten zoveel mogelijk.
 13. Alle ballen worden na de training gedesinfecteerd en daarna opgeborgen. Dit onder verantwoordelijkheid van de trainer.
 14. De trainingen zijn alleen voor leden. Wij verzoeken dan ook iedereen dringend om geen vrienden/familie of wie dan ook uit te nodigen om te komen kijken. Wanneer het te druk wordt in de directe omgeving van de beachvelden dan kan er besloten worden om de trainingen te beëindigen. Veiligheid van onze leden staat te allen tijde voorop!
 15. Op tijd komen is goed, te vroeg aanwezig zijn niet. Zorg ervoor dat je maximaal 10 minuten vóór aanvang van de training aanwezig bent en vertrek direct na de training. Zodoende heeft de trainer tijd om alles goed af te sluiten en schoon te maken en kan de nieuwe groep op tijd beginnen.
 16. De 1,5 meter regel geldt de gehele training !
 17. Hierin ligt gelijk de uitdaging voor de trainer om hier passende oefenvormen op los te laten. Via onderstaande link is veel informatie hierover beschikbaar.

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/04/28/spel-en-oefenvormen-outdoor-volleybal

Nieuwsbrief – Mei 2020 Deel III

Geschreven op 23 mei 2020.

Seniorenteams

De seniorenteams willen wij uiteraard ook tegemoet komen. Hier worden geen trainingen voor ingezet maar bestaat er wel de mogelijkheid om gezamenlijk actief te zijn.

Bovenstaande regels gelden uiteraard ook voor deze doelgroep!.

Elke zaterdag en zondag tot uiterlijk 3 juli a.s. kunnen de seniorenteams gebruik maken van een beachveld. Hiervoor dient vooraf een reservering gedaan te worden bij Jildau van Os en/of ondergetekende.

Het is alleen mogelijk een reservering te doen voor een tijdsduur van 1,5 uur ! Dit om anderen ook de mogelijk te bieden.

Bovenstaande gaat in vanaf zaterdag 30 mei a.s.

Reserveren kan vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur wbt zaterdags en zondags.

Als laatste;

Wij vragen iedereen vriendelijk/verzoeken iedereen dringend om bovenstaande informatie goed door te nemen en zich er aan te houden. Alleen dan kunnen we gezamenlijk een start maken als vereniging in deze bijzondere tijd, zonder een risico voor elkaar te zijn.

 

Ik vertrouw op jullie medewerking.

 

Namens het bestuur van volleybalvereniging DAC,

 

Winfred Voorstok, voorzitter.