Nieuwsbrief – Mei 2020 Deel I

Geschreven op 25 mei 2020.

Afgelopen weken is er veel overleg gevoerd binnen het bestuur over hoe en wanneer er weer een start gemaakt zou kunnen worden met onze favoriete sport, te weten volleybal. Ook heeft er een inventarisatie plaatsgevonden wbt de animo hierover binnen onze jeugdteams en trainers.

Naar aanleiding van de bestuursvergadering van dinsdag 19 mei j.l. en de uitkomsten van de inventarisatie kan ik jullie mededelen dat we een start gaan maken!

Zoals jullie allen weten is gebruik maken van de zaal nog geen optie maar is sporten in de buitenlucht in groepsverband inmiddels wel mogelijk. Daarom hebben wij gemeend om de beachvolleybalvelden die naast de sporthal liggen hiervoor in te gaan zetten.

Deze stap vraagt het nodige aan organisatie en coördinatie, aangezien de richtlijnen vanuit het RIVM gevolgd moeten worden en de protocollen vanuit de NEVOBO zoveel mogelijk toegepast moeten worden.
Ook vraagt deze stap het nodige van onze (jeugd)leden ten aanzien van gedrag, verantwoordelijkheid en hygiëne.

Wij vertrouwen als bestuur hierop dat de uitvoering hiervan gewaarborgd gaat worden!

In onderstaand schema is af te lezen welke teams op welk tijdstip verwacht worden op de beachvelden.

Alle teams trainen onder begeleiding van de nieuwe trainers naar aanleiding van de teamindeling voor seizoen 2020-2021.

 • Onze mini leden nemen geen deel hieraan, voor hen is het seizoen al afgesloten en dit is breed gecommuniceerd.
 • Voor onze seniorenteams komt er ook een mogelijkheid tot deelname hieraan. Hierover meer in onderstaande tekst.

 

Nieuwsbrief – Mei 2020 Deel II

Geschreven op 24 mei 2020.

Regels en omgangsvormen Beach volleybal

 

Om bovenstaande mogelijk te maken zijn er helaas tal van regels nodig om te kunnen voldoen aan de RIVM richtlijnen én om de veiligheid van onze leden te waarborgen. Toch is het de enige manier om weer een start te kunnen maken met volleybal in deze zeer bijzondere tijd.

 

 1. We starten maandag 25 mei 2020  a.s. volgens bovenstaand schema.  Einddatum van de laatste training is uiterlijk vrijdag 3 juli 2020.
 2. Alleen de jeugdleden van de desbetreffende team zijn welkom op de beachvelden. Uiteraard is halen en brengen prima maar ouders/verzorgers zijn helaas niet welkom op de velden zelf.
 3. Elk team traint onder de begeleiding van een trainer. De trainer heeft een verantwoordelijke taak en is in the lead de gehele training.
 4. Geen trainer betekent geen training. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk de situatie dekkend te houden maar mocht er door omstandigheden geen trainer beschikbaar zijn op een avond dan vervalt de desbetreffende training.
 5. Het eerst genoemde team op de avond zet de velden samen met de trainer op. Het laatst genoemde team ruimt de velden samen met de trainer op.
 6. Elk jeugdlid en trainer komt in sportkleding naar de beachvelden. Omkleden/douchen/wc gebruik zijn niet mogelijk.
 7. Elk jeugdlid en trainer neemt zelf een gevulde drinkwaterfles mee aangezien er geen voorzieningen aanwezig zijn.
 8. Neem geen waardevolle spullen mee.
 9.  Wanneer je verkouden of grieperig bent, je niet fit voelt, dan blijf je thuis. Ook als huisgenoten klachten hebben dan neem je niet deel.
 10. Elk jeugdlid en trainer desinfecteert zijn/haar handen bij binnenkomst op de beachvelden.
 11. Er vindt geen fysiek contact plaats tussen leden onderling en trainer. Dus handjeklap, highfives e.d. zijn niet toegestaan.
 12. Beperk het contact met de palen en netten zoveel mogelijk.
 13. Alle ballen worden na de training gedesinfecteerd en daarna opgeborgen. Dit onder verantwoordelijkheid van de trainer.
 14. De trainingen zijn alleen voor leden. Wij verzoeken dan ook iedereen dringend om geen vrienden/familie of wie dan ook uit te nodigen om te komen kijken. Wanneer het te druk wordt in de directe omgeving van de beachvelden dan kan er besloten worden om de trainingen te beëindigen. Veiligheid van onze leden staat te allen tijde voorop!
 15. Op tijd komen is goed, te vroeg aanwezig zijn niet. Zorg ervoor dat je maximaal 10 minuten vóór aanvang van de training aanwezig bent en vertrek direct na de training. Zodoende heeft de trainer tijd om alles goed af te sluiten en schoon te maken en kan de nieuwe groep op tijd beginnen.
 16. De 1,5 meter regel geldt de gehele training !
 17. Hierin ligt gelijk de uitdaging voor de trainer om hier passende oefenvormen op los te laten. Via onderstaande link is veel informatie hierover beschikbaar.

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/04/28/spel-en-oefenvormen-outdoor-volleybal

Nieuwsbrief – Mei 2020 Deel III

Geschreven op 23 mei 2020.

Seniorenteams

De seniorenteams willen wij uiteraard ook tegemoet komen. Hier worden geen trainingen voor ingezet maar bestaat er wel de mogelijkheid om gezamenlijk actief te zijn.

Bovenstaande regels gelden uiteraard ook voor deze doelgroep!.

Elke zaterdag en zondag tot uiterlijk 3 juli a.s. kunnen de seniorenteams gebruik maken van een beachveld. Hiervoor dient vooraf een reservering gedaan te worden bij Jildau van Os en/of ondergetekende.

Het is alleen mogelijk een reservering te doen voor een tijdsduur van 1,5 uur ! Dit om anderen ook de mogelijk te bieden.

Bovenstaande gaat in vanaf zaterdag 30 mei a.s.

Reserveren kan vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur wbt zaterdags en zondags.

Als laatste;

Wij vragen iedereen vriendelijk/verzoeken iedereen dringend om bovenstaande informatie goed door te nemen en zich er aan te houden. Alleen dan kunnen we gezamenlijk een start maken als vereniging in deze bijzondere tijd, zonder een risico voor elkaar te zijn.

 

Ik vertrouw op jullie medewerking.

 

Namens het bestuur van volleybalvereniging DAC,

 

Winfred Voorstok, voorzitter.

Rookbeleid

Geschreven op 11 oktober 2019.

Volleybalvereniging DAC en sporthal de Citadel werken actief mee aan een rookvrije omgeving. Sterker nog ; sinds 01 augustus 2019 is het directe terrein rondom de sporthal rookvrij verklaard.

Helaas wordt er nog vaak in het zicht van sporters en toeschouwers gerookt, zoals direct bij de voordeur. Zien roken, doet roken. Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken.

 

Iedereen is welkom bij onze vereniging, zowel rokers als niet-rokers.

Wel vragen wij de rokers om niet meer bij de voordeur plaats te nemen maar een plek te zoeken richting het parkeerterrein. Dit i.v.m. met bovenstaande.

 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.

 

 

Bestuur volleybalvereniging DAC Dedemsvaart.