Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum
                          geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). Onze vereniging heeft daarom een Privacy
                          Policy opgesteld. Die is hier te vinden.