Contributie seizoen 2022-2023

 

Leeftijdsgroep Contributie per maand

Iniemini's (t/m 7 jaar)

€                                        7,50

Mini's (8 t/m 11 jaar)

€                                        7,50

Mini's (8 t/m 11 jaar) incl Nevobo lidmaatschap

€                                      13,60

Jeugd ABC (12 tm/ 17 jaar) incl Nevobo lidmaatschap

€                                      16,20

Senioren (18 jaar en ouder) incl Nevobo lidmaatschap

€                                      24,00

Recreanten / Knappercompetitie

€                                      19,70

 

Het volleybalseizoen loop van 1 augustus tot en met 31 juli

De hoogte, eventuele wijziging en indexatie van de contributie wordt, op voorstel van het bestuur, vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Bankrelatie: Rabobank Rekeningnummer: NL50.RABO.0312.9539.41 t.n.v Volleybalvereniging DAC te Dedemsvaart.

Tijdelijke opzegging
Er is een mogelijkheid van tijdelijke opzegging bijv. bij langdurige blessures of zwangerschap. Aanvragen bij de ledenadministratie. De tijdelijke opzegging gaat in met ingang van de nieuwe maand en vindt nooit achteraf plaats.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend per mail bij de ledenadministratie via ledenadministratie@vv-dac.nl.
De beëindiging van het lidmaatschap gaat in met ingang van de nieuwe maand en vindt nooit met terugwerkende kracht plaats.


Bij niet tijdige opzegging wordt de contributie in rekening gebracht.