Afspraken leden
 

Afspraken zijn er overal, zo ook bij ons. Hieronder worden een aantal afspraken uitgelicht.
 

Kleding:

Tijdens de training:

Tijdens de training mag er zelf gekozen sportkleding gedragen worden. Sportschoenen met donker gekleurde zolen (zwart, blauw) zijn niet toegestaan. Ook sportschoenen die buiten gedragen zijn, mogen niet in de zaal gebruikt worden. Daarnaast zijn kniebeschermers verplicht.

Tijdens de wedstrijden:

De vereniging draagt zorg voor passende wedstrijdkleding tot CMV niveau 6 (shirt en broekje). De shirts en broekjes worden bij toerbeurt gewassen door iemand van het team. Bij verlies zijn de kosten voor eigen rekening. (zaal)Sportschoenen, sokken, kniebeschermers worden zelf aangeschaft.

Om veiligheidsredenen mag zowel met de training als ook tijdens de wedstrijden geen oorbellen, ringen, kettingen etc. gedragen worden (eventuele zweerknopjes afplakken). Lange haren dienen in een vlecht of staart gedragen te worden.

 

Training:

Eten en drinken

Tijdens de training mag er in de zaal niet gegeten worden. Er is een moment waarop er gedronken kan worden. Alleen water is toegestaan.

Tijdig aanwezig

De trainingen vinden plaats van 16.30 tot 17.30 uur.

Afmelden

Tijdige afmelding is van belang indien het kind niet kan komen trainen. Dit kan via mail minicommissie@vv-dac.nl. Wij vinden het afmelden van groot belang in verband met de veiligheid van de kinderen. Vanaf een bepaalde leeftijd gaan kinderen zelf naar de sporthal en weer naar huis. Onderweg kan er wat gebeuren. Om te voorkomen dat we van elkaar denken dat het kind in de sporthal of thuis is, horen wij graag van de ouders als het kind niet kan komen trainen.

Afmelding bij een toernooi / wedstrijd wordt aan de coach door gegeven.

Vriendjes en/of vriendinnetjes

Vriendjes en/of vriendinnetjes die geen interesse hebben om op volleybal te gaan mogen mee naar de training. Echter deze kinderen worden gevraagd plaats te nemen op de tribune.

 

Overige afspraken:

Respect

Het kind gedraagt zich respectvol op training en tijdens de wedstrijden. Het toont respect voor de trainer, coach, tegenstanders en scheidsrechters. De fairplay regels zijn van toepassing (zie fair play regels). Bij misdragen en respectloos gedrag wordt men uitgesloten van de training. De ouders worden hierover geïnformeerd. Bij meerdere malen en / of ernstig  respectloos gedrag worden passende maatregelen genomen.

Onze trainers trainen de kinderen op vrijwillige basis. Bij vragen of opmerkingen over trainingen kan contact gezocht worden met de Minicomissie. Rechtstreeks benaderen van de trainer is niet wenselijk.