Afspraken ouders / verzorgers:

 

Kijken

Het is geweldig om zoon of dochter te zien volleyballen. Uiteraard zijn ouders welkom om bij de trainingen / wedstrijden te komen kijken. Ouders worden verzocht plaats te nemen op de daarvoor bestemde tribunes. Wij verwachten dat je de minileden op een sportieve en positieve manier benadert en aanmoedigt. Alle mini’s dienen in hun waarde gelaten te worden, ongeacht de volleybalprestaties. Ook vragen we je respect te tonen voor de beslissingen van de coach / trainer.

 

Wassen

Ouders worden gevraagd om de wedstrijdkleding om beurten te wassen. Op het competitie/wedstrijdschema worden de wasbeurten aangegeven.

 

Vervoer

Ouders moeten om beurten rijden naar toernooien / wedstrijden. Op het competitie/wedstrijdschema worden de wasbeurten aangegeven.  

 

Heb je ambitie om training te geven. Geef dit dan aan bij de Minicommissie.