Nieuwsbrief – Mei 2020 Deel III

Geschreven op 23 mei 2020.

Seniorenteams

De seniorenteams willen wij uiteraard ook tegemoet komen. Hier worden geen trainingen voor ingezet maar bestaat er wel de mogelijkheid om gezamenlijk actief te zijn.

Bovenstaande regels gelden uiteraard ook voor deze doelgroep!.

Elke zaterdag en zondag tot uiterlijk 3 juli a.s. kunnen de seniorenteams gebruik maken van een beachveld. Hiervoor dient vooraf een reservering gedaan te worden bij Jildau van Os en/of ondergetekende.

Het is alleen mogelijk een reservering te doen voor een tijdsduur van 1,5 uur ! Dit om anderen ook de mogelijk te bieden.

Bovenstaande gaat in vanaf zaterdag 30 mei a.s.

Reserveren kan vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur wbt zaterdags en zondags.

Als laatste;

Wij vragen iedereen vriendelijk/verzoeken iedereen dringend om bovenstaande informatie goed door te nemen en zich er aan te houden. Alleen dan kunnen we gezamenlijk een start maken als vereniging in deze bijzondere tijd, zonder een risico voor elkaar te zijn.

 

Ik vertrouw op jullie medewerking.

 

Namens het bestuur van volleybalvereniging DAC,

 

Winfred Voorstok, voorzitter.