Nieuwsbrief – Mei 2020 Deel I

Geschreven op 25 mei 2020.

Afgelopen weken is er veel overleg gevoerd binnen het bestuur over hoe en wanneer er weer een start gemaakt zou kunnen worden met onze favoriete sport, te weten volleybal. Ook heeft er een inventarisatie plaatsgevonden wbt de animo hierover binnen onze jeugdteams en trainers.

Naar aanleiding van de bestuursvergadering van dinsdag 19 mei j.l. en de uitkomsten van de inventarisatie kan ik jullie mededelen dat we een start gaan maken!

Zoals jullie allen weten is gebruik maken van de zaal nog geen optie maar is sporten in de buitenlucht in groepsverband inmiddels wel mogelijk. Daarom hebben wij gemeend om de beachvolleybalvelden die naast de sporthal liggen hiervoor in te gaan zetten.

Deze stap vraagt het nodige aan organisatie en coördinatie, aangezien de richtlijnen vanuit het RIVM gevolgd moeten worden en de protocollen vanuit de NEVOBO zoveel mogelijk toegepast moeten worden.
Ook vraagt deze stap het nodige van onze (jeugd)leden ten aanzien van gedrag, verantwoordelijkheid en hygiëne.

Wij vertrouwen als bestuur hierop dat de uitvoering hiervan gewaarborgd gaat worden!

In onderstaand schema is af te lezen welke teams op welk tijdstip verwacht worden op de beachvelden.

Alle teams trainen onder begeleiding van de nieuwe trainers naar aanleiding van de teamindeling voor seizoen 2020-2021.

  • Onze mini leden nemen geen deel hieraan, voor hen is het seizoen al afgesloten en dit is breed gecommuniceerd.
  • Voor onze seniorenteams komt er ook een mogelijkheid tot deelname hieraan. Hierover meer in onderstaande tekst.