Contributie 2017 - 2018

 

Leeftijdsgroep Contributie/maand Bondscontributie/jaar
Jeugd t/m 7 jaar € 7,15 € 32,95
Jeugd t/m 11 jaar € 9,30 € 32,95
Jeugd t/m 17 jaar € 11,75 € 32,95
Senioren competitiespelend € 16,20 € 47,95
Beachcontributie senioren en recreanten € 1,40  
Recreanten € 16,20 --
3e lid, zelfde gezin € half geld € ja
4e lid, zelfde gezin € gratis € ja

T.o.v. het seizoen 2016 /2017 is de contributie verhoogt met 1,8%. Dit alles conform het besluit in de ALV,  waarbij de algemene prijsindex wordt gehanteerd.

Bijdrage wedstrijdkleding : Senioren: € 12,50 en Junioren/Mini's € 10,- per jaar. De bondscontributie wordt in twee delen geïnd, een deel in september en een deel in oktober. De bijdrage voor de wedstrijdkleding wordt in november geïnd.

Bankrelatie: Rabobank Rekeningnummer: NL50.RABO.0312.9539.41 t.n.v Volleybalvereniging DAC te Dedemsvaart.

Tijdelijke opzegging
Er is een mogelijkheid van tijdelijke opzegging bijv. bij langdurige blessures of zwangerschap. Aanvragen bij de ledenadministratie. De tijdelijke opzegging gaat in met ingang van de nieuwe maand en vindt nooit achteraf plaats.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend per mail bij de ledenadministratie via ledenadministratie@volleybal-dedemsvaart.nl .


Bij niet tijdige opzegging wordt de contributie in rekening gebracht.